Tuyển dụng

Công ty TNHH thương mại & dịch vụ y tế Đại Dương cần tuyển: 02 vị trí cán bộ kỹ thuật thiết bị y tế

- Chuyên ngành: Điện, Điện tử Y sinh

- Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực Hóa sinh

Liên hệ: daiduongmed@gmail.com