Máy xét nghiệm sinh hóa XL-640

Liên hệ

Details

XL 640 là hệ thống máy phân tích sinh hóa tự động hoàn toàn, truy cập mẫu ngẫu nhiên với công suất 640 test /giờ gồm điện giải Na, K, Cl.

  • Cuvette làm băng thủy tinh siêu bền
  • Trang bị đầu đọc mã vạch quản lý mẫu và thuốc thử.
  • Gồm 50 vị trí đựng mẫu và 56 vị trí đựng thuốc thử bảo quản lạnh
  • Kim hút có gắn sensor cảm biến tắc nghẽn.
  • Tiêu hao thuốc thử và nước cất ít
  • Lượng thuốc thử 180 µl /xét nghiệm
  • Cảm biến phát hiện tắc nghẽn chiều dọc
  • Kim hút có thể cảm biến mức chất lỏng
  • Tự động pha loãng và chay lại mẫu
  • Kết nối 2 chiều