Máy xét nghiệm sinh hóa XL-1000

Liên hệ

Details

Là hệ thống máy phân tích sinh hóa tự động công suất lớn, truy cập mẫu ngẫu nhiên, mẫu được nạp bằng băng chuyền tự động. Khác với máy phân tích khác, mẫu bệnh phẩm được tự động nạp vào chạy đảm bảo độ chính xác cao.

  • Công suất lên tới 1040 test/ giờ trong đó 800 test sinh hóa và 240 test điện giải.
  • Cuvette băng thủy tinh siêu bền, không cần thay thế trong 4-5 năm.
  • Đo điện giải đồ trực tiếp Na/K/Cl/Li ( lựa chọn thêm )
  • Tự động chạy lại, pha loãng, kiểm tra phản ứng.
  • Kim hút có khả năng cảm biến tắc nghẽn và va chạm.
  • Tiêu hao thuốc thử ít, chỉ với 150µL/xét nghiệm, giảm chi phí cho Labo lâm sang.
  • Chương trình kiểm tra QC mở rộng  ( biểu đồ L-J, Twin plot và quy tắc QC )