More Views

Máy xét nghiệm sinh hóa tự động XL-300

Liên hệ

Details

XL-300 là hệ thống máy phân tích sinh hóa tự động hệ mở, truy cập mẫu ngẫu nhiên với công suất 360 test sinh hóa / giờ. Đây là hệ thống linh hoạt làm xét nghiệm lạm dụng thuốc, protein, enzymes và cơ chất… với dụng lượng bộ nhớ không giới hạn.

 • Có tính năng tinh toán lại kết quả tránh phải làm lại mẫu xét nghiệm.
 • Làm các xét nghiệm miễn dịch độ đục, miễn dịch ngưng kết Latex.
 • Hệ thống quang kế tĩnh, cách tử và thiết bị phát hiện quang học.
 • Tiêu thụ thuốc thử ít chỉ với 200 µL
 • Chương trình cài đặt không giới hạn, nhiều công thức tính toán và không giới hạn các profile xét nghiệm.
 • Lựa chọn 12 bước sóng từ 340 đến 750nm với giải hấp thụ quang O.D từ 0 – 3,5 Abs
 • Chương trình kiểm tra QC hàng ngày và hàng tháng bằng biểu đồ Levy-Jenning và Twin plot.
 • Có thể khởi động hoặc dừng kim hút mẫu và thuốc thử.
 • Cảm biến phát hiện tắc nghẽn kim hút bảo vệ hư hỏng máy
 • Thùng đựng chất thải riêng biệt
 • Sensor cảm biến mức nước rửa D.I, hóa chất rửa và nước thải.
 • Lưu trữ dữ liệu giá trị chuẩn như mật độ quang ống trắng thuốc thử và mật độ quang giá trị chuẩn.