More Views

Máy xét nghiệm sinh hóa tự động XL-200

Liên hệ

Details

XL 200 là hệ thống máy phân tích sinh hóa tự động hoàn toàn, truy cập mẫu ngẫu nhiên với công suất 200 test/giờ. Nó thuận tiện cho việc quản lý xét nghiệm sinh hóa của các Labo vừa và nhỏ. Là loại máy để bàn, gọn nhẹ có thể lựa chọn thêm xét nghiệm điện giải đồ Na+, K+, Cl- và Li+.

  • Cuvette làm băng thủy tinh siêu bền.
  • Khay đựng thuốc thử gồm 30 vị trí được bảo quản lạnh.
  • Phần mềm tiện lợi và chương trình kiểm tra QC đa dạng.
  • Tự động hút hóa chất và mẫu
  • Lập trình trộn mẫu với nhiều tốc độ.
  • Tiết kiệm thuốc thử chỉ với 180 µl/ xét nghiệm.
  • Giàn rửa và hệ thống làm lạnh trong máy
  • Tự động pha loãng và chạy lại mẫu
  • Kiểm tra chất lượng với các loại quy tắc.