More Views

Máy xét nghiệm sinh hóa Chem 5v3

Liên hệ

Details

Erba Chem 5v3 là hệ thống máy phân tích sinh hóa gồm 9 phương pháp đo hấp thụ quang học, tuyến tính và phi tuyến tính với 1 điểm, động học 2 điểm .

  • 150 chương trình cài đặt hệ mở
  • Trang bị 2 loại cuvette đo
  • Đo lại mẫu
  • Chương trình kiểm chuẩn
  • Tích hợp máy in nhiệt