Máy xét nghiệm huyết học tự động Elite 5

Liên hệ

Hãng SX: Erba Lachema S.R.O - CH Séc

Tiêu chuẩn: ISO 9001: 2008, ISO 13485: 2003

Details

Elite 5 là máy phân tích huyết học 5 thành phần bạch cầu với 26 thông số. Đây là hệ thống nhỏ gọn ứng dụng công nghệ Laser tiên tiến và thủy động lưc tập trung.

 • Gồm 24 thông số xét nghiệm kèm theo 2 biểu đồ và 2 biểu đồ tán xạ
 • Công suất 60 test/giờ
 • Ứng dụng phương pháp điện trở kháng và công nghệ tiên tiến SRV
 • Công nghệ độc đáo ZAP với mỗi chu kỳ phân tích
 • Chế độ chạy mẫu khi mở lắp hoặc đóng lắp khi chạy băng khay chuyển mẫu
 • Lựa chọn nhiều loại ngôn ngữ
 • Chi phí bảo trì thấp
 • Phần mềm sử dụng thân thiện, kết nối mạng LIS

Nguyên tăc hoạt động:

 • Điện trở kháng kết hợp với công nghệ tiên tiến SRV
 • Công nghệ Laser với thủy động lực tập trung phân tích 5 thành phần bạch cầu
 • Công nghệ đo quang học đèn LED phân tích nồng độ Hemoglobin.

Thông số phân tích:

WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT, LYM#, MON#, NEU#, EOS#, BAS#, LYM%, MON%, NEU%, EOS%, BAS%, RDW-SD, RDW-CV, PDW-SD, PDW-CV, MPV, PCT +2 scatter-grams – WBC 5 part differential & WBC/Baso + 2 histograms – RBC & PLT
2 biểu đồ: RBC and PLT

2 biểu đồ tán xạ: WBC 4-Part và WBC/Baso