Máy xét nghiệm huyết học tự động Elite 3

Liên hệ

Details

Elite 3 là máy phân tích huyết học 3 thành phần bạch cầu gồm 22 thông số. Hoạt động trên công nghệ điện kháng trở và quang học đèn LED đê phân tích nồng độ hemoglobin.

  • Thiết kế nhỏ gọn, hệ thống phân tích ống khi mở lắp có rotor chuyển mẫu
  • Công suất 80 test/giờ
  • Ứng dụng công nghệ ZAP cho mỗi chu kỳ đo
  • Tiết kiệm mẫu thử
  • Giao diện sử dụng đa dạng, thân thiện
  • Có thể kết nối mạng LIS
  • Kiểm chuẩn dựa vào biểu đồ Levey – Jennings

Thông số phân tích: Gồm 202 thông số huyết học phân tích 3 thành phần bạch cầu

WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT, LYM, MID, GRA, LYM%, MID%, GRA%, RDW-SD, RDW-CV, PDW-SD, PDW-CV, MPV, PCT

3 biểu đồ: WBC 3-Part, RBC, PLT