More Views

Máy xét nghiệm Elisa tự động MAGO 4

Liên hệ

Details

Mago 4 là hệ thống phân tích xét nghiệm Elisa và IFA tự động hoàn toàn. Có chức năng làm các xét nghiệm Elisa, IFA, TPHA, Seroagglutination (Widal, Wright) và allergy ( đặc biệt là IgE ).                                                   

Với tính năng hoàn hoàn tự động, công suât lớn, và đáng tin cậy, là hệ thống linh hoạt và ổn định có thể kết hợp đồng thời phân tích Elisa và IFA. Phân tích mẫu hoàn toàn tự động, dễ sử dụng, phân mềm trực quan và đa ngôn ngữ sử dụng.

  • Gồm 4 khay phân tích Elisa, mỗi khay gồm 12 loại xét nghiệm Elisa hoặc 16 loại xét nghiệm IFA.
  • Kim hút bằng thép siêu bền ( gắn sensor cảm biến chất lỏng ) hút hóa chất và mẫu thử.
  • Kim hút thực hiện rửa khay IFA từng giếng một để tránh nhiễm chéo phán ứng.
  • Thao tác thực hiện chuyển khay phản ứng dễ dàng
  • Kết quả mẫu dương tính
  • Nhận diện mẫu dương tính và thuốc thử.
  • Kết nối mạng LIS
  • Chương trình kiểm chuẩn dựa vào quy tắc biểu đồ Levey Jenning và Westgard.
  • Kết quả được đăng xuất dưới dạng file Excel.