More Views

Máy xét nghiệm điện giải Erba Lyte

Liên hệ

Details

Erba Lyte là máy phân tích điện giải đồ có độ tin cậy cao và thuận tiện cho việc chuẩn đoán lâm sang.

 • Màn hình cảm ứng chạm LCD
 • Quản lý, tính toán lượng hóa chất còn lại.
 • Biểu tượng thông báo lượng hóa chất xét nghiệm.
 • Tuổi thộ điện cực cao.
 • Hóa chất xét nghiệm hệ đóng, tránh nhiễm chéo.
 • Khay chuyển mẫu lựa chọn thêm.
 • Phần mềm thân thiện dễ sử dụng.
 • Gồm 2 chế độ chay QC, SD và %CV hàng ngày hoặc hàng tháng.

Các model máy gồm:

 • ERBA LYTE: Na/K
 • ERBA LYTE PLUS: Na/K/Cl
 • ERBA LYTE LI: Na/K/Li
 • ERBA LYTE LI PLUS : Na/K/Cl/Li
 • ERBA LYTE CA: Na/K/Ca/pH
 • ERBA LYTE PRO: Na/K/Cl/CO2
 • ERBA LYTE PRO PLUS: Na/K/Cl/Ca/CO2/pH
 • ERBA LYTE CA PLUS: Na/K/Cl/Ca/pH

Khay chuyển mẫu tự động cho máy Erba Lyte