More Views

Huyết thanh kiểm tra Erba

Liên hệ

Details

STT

MÃ HÀNG

TÊN HÀNG

PHƯƠNG PHÁP

ĐÓNG GÓI

1

BLT00080

ERBA NORM

NA

R1: 4x5 ml, R2: 1x20 ml

2

BLT00081

ERBA PATH

NA

R1: 4x5 ml, R2: 1x20 ml