More Views

Hóa chất xét nghiệm huyết học máy Elite 3 / Elite 5

Liên hệ

Details

Mã hàng

Mô tả sản phẩm

Đóng gói

Elite 3

50003763

Erba Diluent Diff

20 lít

50004171

Erba Lyse Diff

1 lít

50003767

Erba Cleaner

1 lít

50003833

Elite 3 Hem Control Normal

3ml

50003834

Elite 3 Hem Control High

3ml

50003832

Elite 3 Hem Control Low

3ml

Elite 5

50003774

Erba Diluent 5P

20 lít

50003765

Erba Lyse 5P

5 lít

50003766

Erba Diff 5P

1 lít

50003773

Erba Hypoclean CC

100ml

50004245

Elite 5 Hem Control Normal

3ml

50004246

Elite 5 Hem Control High

3ml

50004244

Elite 5 Hem Control Low

3ml

50004247

Elite Hem Calibrator ( for Elite 3/5 )

3ml