More Views

Hóa chất Điện giải dùng trên máy sinh hóa XL Seri

Liên hệ

CÁC MÁY XÉT NGHIỆM CÓ THỂ SỬ DỤNG ĐƯỢC SẢN PHẨM NÀY:

  • XL 180
  • XL 200
  • XL 300
  • XL 600
  • XL 640
  • XL 1000

Details

STT

MÃ HÀNG

MÔ TẢ

PHƯƠNG PHÁP

ĐÓNG GÓI

1

ISE002

CALIBRANT A

NA

3x500ml

2

ISE003

CALIBRANT B

NA

1x52ml

3

INS2110

ISE CLEANING SOLUTION (For 3 Channel ISE)

NA

1x52ml

4

INS2111

ISE CLEANING SOLUTION (For 4 Channel ISE)

NA

Diluent: 1x90ML

5

FREOTMEI0015

ISE URINE DILUENT

NA

1x52ml

6

FREOTMEI0017

ERBA XL ISE REAGENT PACK (NA+,K+,CL+,LI+) (5420-0030)

NA

Calibrant A -520 ml & Calibrant B - 190 ml